Hp

View Mode: List Table Image
Sort :
Currency Display :
Trang :
  • HP 2410

    Chọn khổ giấy : A4

    Bộ nhớ : 32 MB

    Độ phân giải : 600dpi

    Độ ưu tiên : 2.2 kg

    Limited warranty : 1 year

    Loại : Hp

    Loại kết nối : Ethernet 10/100/1000, USB 2.0

    Giá bán: 1.650.000 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng

Mr Dũng (béo) Mr Dũng (béo)
Mrs Thủy Mrs Thủy

Kỹ thuật

Mr: Phong Mr: Phong
Mr Phương : 0975313023 Mr Phương : 0975313023