Tư vấn, thiết kế và xây dựng các sản phẩm phần mềm phục vụ cho việc tin học hóa quản lý Nhà nước và khối doanh nghiệp;
Tư vấn, thiết kế, xây dựng, cập nhật nội dung các Website thông tin và các ứng dụng trên nền web-based;
Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống mạng LAN, WAN, giải pháp kết nối Internet, các hệ thống tích hợp và dịch vụ về Công nghệ Thông tin;
Cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị Công nghệ Thông tin và Viễn thông;
Đào tạo, chuyển giao công nghệ liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và các thiết bị Công nghệ Thông tin, Viễn thông;
Kinh doanh về lĩnh vực bảo trì hệ thống mạng, cứu hộ máy tính và an ninh mạng.