View Mode: List Table Image
Sort :
Currency Display :
Trang :
 • Lenovo IGF - Edge 15 15.6" 500GB 2GB

  Dung lượng Ram : 2 Gb

  Tốc độ CPU : 2.26 Ghz

  Loại CPU : Intel Core i3

  Ổ đĩa cứng : 320 Gb

  Công suất nguồn : 500 W

  Mã hiệu sản phẩm :DH03193SU

  Giá bán: 651.55 USD

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng

Mr Dũng (béo) Mr Dũng (béo)
Mrs Thủy Mrs Thủy

Kỹ thuật

Mr: Phong Mr: Phong
Mr Phương : 0975313023 Mr Phương : 0975313023