View Mode: List Table Image
Sort :
Currency Display :
Trang :
 • 738032A - x3500_M3

  Tốc độ CPU : 2.26 Ghz

  Loại CPU : Intel Core i3

  Dung lượng Ram : 4 Gb

  Loại Ram : DDR 3

  Loại : 7380

  Giá bán: 4.434 VND

Hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng

Mr Dũng (béo) Mr Dũng (béo)
Mrs Thủy Mrs Thủy

Kỹ thuật

Mr: Phong Mr: Phong
Mr Phương : 0975313023 Mr Phương : 0975313023